ولوپلیت(صفحه سوپاپ) کمپرسور کوپلند

کمپرسورهای کوپلند دارای دو دسته کلی صفحه سوپاپ هستند. یک دسته شامل کمپرسورهای دیسکاس کوپلند است که در فیلم دیگری توضیح داده شده است. در اینجا قصد داریم در مورد ولوپلیت های کمپرسورهای کوپلند صحبت کنیم.

اکثر ولوپلیت های کمپرسور کوپلند دارای یک ساختار کلی می باشند و بنا به نوع و ظرفیت کمپرسور، تعداد سوپاپ ها تغییر می کند. برای مونتاژ این ولوپلیت ها ابتدا سوپاپ را در محل نصب قرار دهید سپس فنر سوپاپ را بر روی سوپاپ قرار دهید و نگهدارنده سوپاپ را بر روی آن قرار دهید.

برای ثابت کردن سوپاپ و نگهدارنده، از یک پیچ استفاده می شود که در ولوپلیت پیچ می شود و پس از سفت کردن پیچ، با استفاده از قفل کن از شل شدن پیچ جلوگیری کنید.

سوپاپ های ساکشن این کمپرسورها در انواع مختلفی است که همگی با استفاده از پین، بر روی ولوپلیت ثابت می شوند و سپس بر روی سوپاپ و در محل پین ها، فنر نگهدارنده نصب می گردد.

برای نصب ولوپلیت بر روی سرسیلندر ابتدا واشر سرسیلندر را نصب کنید. پس از نصب واشر سرسیلندر، ولوپلیت را بر روی واشر قرار دهید و پس از آن واشر رویی را بر روی ولوپلیت قرار دهید و سرسیلندر را بر روی واشر نصب کنید. حال می توانید پیچ های سرسیلندر را نصب و تا تورک مورد نظر سفت کنید.